Garantované máme len stále väčšie dlhy

Ochrana-úspor-v-bankách-je-nedostatočná

Na Slovensku banky spravovali ku koncu roku 2012 chránené vklady vo výške 26,89 miliárd. Eur. Slovenský fond na ochranu vkladov garantuje sumou 145,5 miliónov. eur vklady obyvateľstva v bankách vo výške 26,89 miliárd. eur. Teda pomer celkových vkladov občanov k dostupným prostriedkom fondu na ochranu vkladov je 186 : 1   Držme si palce, aby sme služby…

Čítať ďalej →