Ako to funguje?


Podľa Vašich osobných preferencií a možností si vyberiete pre Vás optimálne riešenie.Najdôležitejšie je, čo má pre Vás zlatý účet urobiť, okrem finančného zabezpečenia Vás a Vašej rodiny.

Zabezpečiť Vám kvalitný život na dôchodku, radi by ste pomohli deťom v optimálnom štarte do života, či vytvoriť si bezpečnú rezervu pre rôzne situácie, ktoré vo Vašom živote môžu nastať a podobne. V prípade, že nenastanú nepríjemné udalosti, z takejto hodnotnej rezervy môžete predčasne vyplatiť hypotéku a tým, okrem zbavenia sa psychického tlaku, si ušetríte značné náklady.

Fyzické zlato je výhodné vlastniť strednodobo alebo dlhodobo. Neoplatí sa Vám rýchlo nakúpiť a rýchlo predať ako pri špekulatívnom papierovom zlate (EPF fondy založené na zlate, zlaté certifikáty a ďalšie deriváty odvodené od zlata).

Pri rozhodovaní, ktorý účet je vhodný pre vás a v ktorej banke, je potrebné zobrať do úvahy, akú sumu bude pre Vás výhodné vložiť na začiatku, ako často a koľko chcete vkladať v budúcnosti. Základom pre otvorenie Zlatého účtu je stanovenie cieľovej sumy. Táto suma predstavuje koľko peňazí si chcete ochrániť alebo našetriť.

Je to akoby ste si určili veľkosť Vášho zlatého pokladu. Minimálna cieľová suma jednorázového nákupu je 2.500€. V prípade, že si zvolíte sporiaci spôsob nakupovania je minimálna výška prvého vkladu 180€ s ďalšími vkladmi od 25€.

Nakupovanie bankového certifikovaného zlata prostredníctvom Zlatých účtov je v najnižších cenách na trhu.

Je to cca o 25% výhodnejšie. Porovnajte cenníky-  Pozrite sa sami. To znamená, že takýmto spôsobom za tie isté peniaze nakúpite o cca 25% viac gramov.

Vy (cez obchodného partnera) podpíšete s trezorovou bankou zmluvu, ktorou poveríte banku, aby Vám otvorila tzv. Zlatý depozit – bankový účet vedený v zlate. Súčasne ju splnomocníte k nákupu zlata kedykoľvek budete chcieť nakupovať. Peniaze, ktoré pošlete na svoj zlatý depozit, banka použije za dohodnutých podmienok na nákup zlata.

Kedykoľvek  sa rozhodnete, môžete zlato zo svojho depozitu garantovane odpredať a to jednoduchým pokynom a to buď čiastočne, alebo úplne. V prípade keď budete potrebovať peniaze, dáte pokyn banke zo svojho on-line prístupu. Banka na základe Vášho pokynu predá adekvátnu časť Vášho zlata a pošle eurá na Váš osobný účet v slovenskej komerčnej banke, ktorý ste si uviedli v zmluve. Vaše peniaze máte na účte za 4-6 dní.

Ak sa rozhodnete zobrať svoje zlato domov, podľa Vášho rozhodnutia  bude zlato doručené kuriérom priamo na Vašu adresu, alebo si dohodnete s bankou termín a vyzdvihnete si svoje zlato osobne.

Takýto prístup k zlatému účtu  môžu mať rovnocenne aj dve osoby. Klientom banky môže byť aj právnická osoba.

Svoj  prvý nákup zlata môžete realizovať vkladom alebo prevodom peňazí na účet Partner Bank AG vedený v Slovenskej republike vo Sberbank Slovenská republika. U  Wiener Privatbank SE v Tatrabanke. Banka za Vaše peniaze nakúpi investičné zlato v prvom možnom nákupnom termíne (spravidla na druhý deň).

Prečítajte si popis jednotlivých účtov vo Wiener Privatbank SE a Partner Bank AG.

Chcem viac info teraz

Porovnanie komerčných bánk (celkovo v EU nielen na SK) a trezorových bánk (Partner bank) z hľadiska rizika vkladov


Komerčná banka


Trezorová banka


  • Nezávislá banka bez prepojenia na iné pod dohľadom Národnej banky Rakúska
  • Žiadne úverové obchody, vlastné obligácie, fondy alebo certifikáty. Iba správa majetku
  • Vlastný kapitál 47%. 100% garancia vkladov. Účet v 100% vlastníctve klienta. Účet vedený v 100% fyzickej forme zlata
  • Rating Rakúska AAA a najlepšie bankovníctvo. Členstvo v združení bánk a Asociácie pre poistenie vkladov. Revízie a kontroly NBR. Poistenie vkladov-peňažné operácie 100.000€
  • Banka spravuje majetok klientov. Spolupráca s nezávislými profesionálnymi obchodníkmi. Nízka réžia
  • Nezdanený zisk
  • Najprísnejšie bankové tajomstvo chránené ústavou
  • Klient investuje priamo, má okamžitý prístup k svojmu majetku. Majetok klienta je evidovaný oddelene od majetku banky
Chcem viac info teraz