Prečo účet v zlate?


Kto má zlato, má vždy peniaze.

Alan C. Greenspan
bývalý riaditeľ centrálnej banky USA

Čo prináša investičné zlato


Nákupom zlata si jednoducho zamieňate peniaze za silnú a medzinárodne uznávanú menu. Zlato je platidlom už viac než 6000 rokov. Za celú históriu ľudstva neexistovala žiadna papierová mena, ktorá by vydržala viac, ako niekoľko desaťročí. Počas histórie každá papierová mena nakoniec vždy skončila s nulovou hodnotou.  Hodnota zlata ako predmetu obchodovania na burze prirodzene krátkodobo kolíše, z dlhodobého hľadiska je však jeho vnútorná hodnota vysoko stabilná.

Jednoduchá múdrosť osvedčená po generácie, Vám odporúča rozložiť majetok na viac častí:

Podeľ svoj majetok na sedem, ba na osem častí, lebo nevieš, aké nešťastie sa strhne nad krajinou.

Zlato a striebro dáva nohám pevne stáť, ale dobrá rada je nad to obidvoje. Peniaze v spoľahlivej forme potrebujeme celý náš život. Žiaľ tie, čo máme teraz, nie je možné takto označiť.  Lebo Vaše peniaze na vašom bežnom účte nie sú naozaj Vaše. V skutočnosti je to vaša pôžička banke. Banka nie je prasiatko. Ak si v banke vložíte na bežný účet napríklad sto eur, väčšinu z tejto sumy banka ihneď požičia niekomu inému. A ako rezervu si banka z Vašej stovky nechá iba pár percent (podstata bankovníctva frakčných rezerv). Vaša stovka je preč, existuje už len virtuálne číslo na vašom účte v počítači.

Ak by bola povinnosť mať rezervy vo výške 100% vkladov, nebolo by možné, aby komerčné banky samé vytvárali peniaze tak, ako je tomu dnes a všetky peniaze komerčnej banky by museli pochádzať z vkladov občanov. Skutočnosť, že rezervy komerčných bánk sú len frakčné a nie stopercentné okrem toho spôsobuje, že v prípade hromadného vyberania vkladov (tzv. runu na banky) komerčné banky nevyhnutne musia zbankrotovať, pretože pri systéme čiastočných rezerv nemajú dosť dôveryhodných peňazí na vyplatenie vkladov v nich.

Celou našou novodobou históriou sa tiahnu ako hrubá červená niť chybné rozhodnutia centrálnych bánk, populistické reči rozhadzovačných politikov, chyby v hospodárskej politike štátov, nedôslednosť v regulácii finančného sektora a následné zachraňovanie finančných inštitúcií pred dôsledkami chybných rozhodnutí.

Zhrnutie


  • Rezervy Vašich vkladov komerčných bánk sú len čiastkové a nie stopercentné, znamená to, že ak sa rozhodnete svoje peniaze z bánk vybrať, bude dobré, aby ste patrili medzi šťastných desať percent ľudí.
  • Naša ochota v bežnom živote akceptovať platby prevodom medzi účtami komerčných bánk ako platné peniaze, teda len prepisovanie čísel medzi počítačmi bánk umožnila vznik situácie, že len 3 – 5% z celého objemu peňazí je aj reálne vytlačených v papierových bankovkách.
  • Vznik Internetu v roku 1982 umožnil komerčným bankám vytvárať nové a nové peniaze omnoho rýchlejšie v počítačoch (t.j. peniaze v štáte nevytvára len centrálna banka štátu, ale hlavne komerčné banky poskytovaním úverov).
  • Kombinácia týchto skutočností spôsobila, že množstvo peňazí len za posledných 5 rokov rastie exponenciálne.
  • Po slovensky povedané, toto všetko spolu má za následok znehodnotenie finančného zabezpečenia Vás, Vašej rodiny do budúcnosti.
Chcem viac info teraz